Институции

Свободни са 1 199 длъжности за резервисти във военните формирования

Пещера. Със Заповед на Министъра на отбраната на Р. България са обявени длъжности за резервисти във военните формирования на видовете въоръжени сили, които могат да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурс. В сухопътните войски са обявени 699 длъжности, 395 са вакантните места във военно въздушните сили, 105- в военно морските сили, уточни за Пещераинфо Петьо Русеков- мл. експерт военен отчет в Община Пещера. 

Коментари