Общество

Световен ден на човечеството

Препоръчан да се празнува от Фонда на ООН за населението, през 1989 година, по повод раждането на 5-милиардния жител на планетата, на 11 юли 1987 година. Този ден се празнува още и като Световен ден на популациите. 250 000 години са били нужни на земните жители, за да достигнат първия си милиард. За втория са отишли само 127 години. До третия е трябвало да чакаме само 33 години, а за четвъртия – едва 14, за петия – 13, а за шестия – 12 години. Идва, след още 12 години, и седмият милиард. И точка.
Тук ускорението секва. За осмия милиард ще са нужни отново 14 години, а за деветия – вече чакането ще е 25 години.

Коментари