Култура

Световен ден на Философията

През 2005 г. Юнеско обявява 20 ноември за Световен ден на философията. Денят е обявен с решение на 33-тата сессия на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО). Оттогава в България този ден се отбелязва всяка година по инициатива на специалност Философия към Философски факултет при СУ "Св. Кл. Охридски" и СУПФБ /Сдружението на университетските преподаватели по философия в България/.

Коментари