Криминално

Световен ден на туризма е

На 27 септември, от 1980 годинаа, по инициатива на Световната организация по туризъм, се чества Световен ден на туризма. Целта е да се насърчава усещането на международната общественост за значимостта на туризма и неговата роля за развитието на социалната, културната, икономическата и политическата сфера на обществения живот. Всяка година, на общо събрание, Изпълнителния комитет на Световната организация по туризъм избира мото, под което се провежда денят на туризма. Мотото отразява значимата роля на туризма и връзките му с различните сфери на обществения живот.

Коментари