Общество

Световен ден на потребителя

На 15 март отбелязваме Световния ден на потребителите. 
За първи път той е честван през 1983 г., като повод за честването му е речта на американския президент Джон Ф. Кенеди, с която на 15 март 1963 г. обявява идеята си за Закон за защита на потребителите. Две години по-късно, на 9 април 1985 година, общото събрание на Организацията на обединените нации одобрява идеята той да стане Световен ден за защита на потребителите. 
В България се чества от 1991 г.

"Най-добрият начин да се защитим от недобросъвестни търговци или опасни стоки е да станем "интелигентни потребители", казват от българската асоциация "Активни потребители". За да се случи това, особено важно за всеки е да познава своите права и задължения, свързани със закупуването на дадена стока или услуга.
Още Кенеди посочва четири основни права на потребителя, които са валидни и до днес: право на безопасност, право на информация, право на избор и правото да бъдеш чут. Към тях по-късно са прибавени и правото да бъдат задоволени основните потребности, правото на обезщетение, правото на образование, правото на здравословна околна среда. Именно тези правила са залегнали в приетите от ООН Правила за защита на потребителите.

Коментари