Общество

Световен ден на околната среда, отбелязва се всяка година на 5 юни

„Да победим замърсяването с пластмаси!“ е Тема на Световния ден на околната среда през 2018 г., избрана от тазгодишния домакин на събитието – Индия.  Провъзгласен е на на 27-та сесия на Общото събрание на ООН в Стокхолм, Швеция (Резолюция № A/RES/2994 (XXVII) от 15 декември 1972 г. На този форум е приета декларация за околната среда, представляваща първия международен договор за принципите на екологична защита на Земята. Датата за честване е избрана на 5 юни – денят на начало на работата на Конференцияята на ООН по проблемите на околната среда през 1972 г. В своята резолюция Общото събрание призовава държавите и организациите членуващи в ООН ежегодно в този ден да провеждат мероприятия, потвърждаващи стремежа им да опазват и подобряват околната среда.

Коментари