Общество

Световен ден на детето

Написано от Пещераинфо

Отбелязва се всяка година на 20 ноември, по призив на ООН в различните страни през различни дни (по решение на правителствата).  Денят отбелязва приемането на Декларация за правата на детето (20 ноември 1959 г. от 14-ата сесия на Общото събрание на ООН) и на Конвенцията по правата на детето (20 ноември 1989 г. от 44-тата сесия на Общото събрание на ООН).

Коментари