Любопитно

Световен ден на гората

Отбелязва се в деня на пролетното равноденствие от 1972 година, по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие (ноември 1971), подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие. Целта е да се защити флората и фауната на горите.

Коментари