Култура

Световен ден за борба с диабета

14 ноември e рождената дата на Фредерик Бантинг и е определен за Световен ден за борба с диабета. През януари 1922 година, в Канада д-р Фредерик Бантинг (14 ноември 1891-21 февруари 1941) инжектира за първи път инсулин на умиращ от диабет юноша (14-годишния Леонард Томсън) и спасява живота му. От Древен Египет до началото на миналия век лекарите се опитвали да открият способи за лечението на захарния диабет. На диабета се дължи голям дял от разходите за здравеопазване в много развити страни. Терапията на диабета поглъща над 10 % от бюджета на здравеопазването на всяка държава, като по-голямата част от тези пари отиват за лечение на сериозните хронични усложнения. Лечението на един диабетик струва на здравеопазването средно 2.5 пъти по-скъпо от лечението на пациент без диабет. Според прогнозите на СЗО, ако се запази сегашната тенденция, през 2025 г. броят на диабетно болните на планетата ще достигне 300 млн. души.

Коментари