Институции

Светкавично блокират сметки на длъжници

Данъчните ще блокират светкавично парите на длъжници към хазната в банките. Националната агенция за приходи и Асоциацията на банките в България работят по проект запорирането на сметките на длъжници да става по електронен път, научи агенция Стандарт Нюз. Целта е това да става по-бързо, а и да се спести бумащината. В момента, ако една фирма има сметки в пет банки, публичният изпълнител трябва да занесе до всяка специално писмо с искане за блокиране авоарите на длъжника. Ако пък не се знае къде длъжникът държи парите си, за блокирането трябва да бъдат уведомени всички банки. След това самата банка трябва да задейства процедура за блокиране на сметките на фирмата в клоновете си в страната. Има случаи през това време длъжниците да правят опити да опразнят сметките си. Затова идеята е блокирането да става чрез изпращане на електронно искане от страна на НАП. Данъчните пристъпват към блокиране на сметките на длъжници към хазната само в краен случай. Преди това се търсят варианти за разсрочване на дълговете, за да може фирмата да продължи дейността си. В условията на криза най-често данъчните използват споразумения за неотложно плащане. При тях длъжникът може да вади пари от сметката си за заплати и плащане към доставчици, за да може да продължи дейността си. В същото време данъчните прибират около 15% от приходите на фирмата, за да се погасяват дълговете й към хазната.

 

Коментари