Вашите сигнали

Светият синод се установява в София

На 1 октомври, през 1890 година, Светият Синод окончателно се установява в София.
На 15 октомври митрополитите присъстват на откриването на парламентарната сесия и на 27 октомври са приети на аудиенция от княз Фердинанд (помирение между княза и църквата).

Коментари