Вашите сигнали

Св.ап. и ев. Матей

На 16 ноември Християнската църква почита паметта на Св.ап. и ев. Матей. Евангелист Матей, който носил и името Левий (Леви Матей) бил в числото на 12-те Христови апостоли. Пишейки своето Евангелие за евреите, св. Матей си поставя за главна цел да им докаже, че Иисус Христос е именно онзи Месия, за когото предсказвали старозаветните пророци; че старозаветното откровение, затъмнено от книжниците и фарисеите, само в християнството се изяснява и възприема своя най-съвършен смисъл. Ето защо той започва Евангелието си с родословието на Иисус Христос, желаейки да покаже на евреите Неговия произход от Давид и Авраам и дава грамаден брой доказателства от Стария Завет, с цел да покаже изпълнението на старозаветните пророчества.  Св. Матей проповядвал продължително време в Палестина, след което проповядвал и в други страни. 
Завършил живота си с мъченическа смърт в Етиопия.

Именници: Матей.

Коментари