Институции

Само 550 лв. в бюджета на общината от еко санкции

131 111  лева ще подпомогнат бюджетите на 5 общини в региона, след наложени санкции от РИОСВ – Пазарджик през 2011г.
Санкциите са за констатирани замърсявания на водни обекти и атмосферния въздух на територията, контролирана от инспекцията.
Това са 80% от  събраните суми от наложени имуществени санкции, които съгласно Закона за опазване на околната среда се превеждат в бюджета на общината, на чиято територия се намира обекта – замърсител.
От събраните средства община Белово получава 777 лева, община Септември 13 254 лева, община Панагюрище 112 604 лева, община Пазарджик 3 925 лева  и община Пещера – 550 лева. Средствата трябва да бъдат изразходвани от администрациите по места за реализацията на екологични проекти и дейности за опазване и възстановяване на околната среда.

Коментари