Култура Общество

Самодейци от Пещера с участие в Хърватия

От 14 до 19 август 2018г. самодейците на НЧ”Развитие-1873” гр.Пещера от Група за автентичен фолклор и ВГ”Перистера” с художествен ръководител Павел Куцев, танцови формации „Хоп-троп” и младежка формация „Кулминация” с художествен ръководител Елена Баринска, представиха гр.Пещера и магията на българския фолклор на Международен фолклорен фестивал „Адриатика” в Република Хърватия.

Участието е награда за впечатляващия юбилеен концерт – 145 години на НЧ”Развитие-1873” гр.Пещера.Разходите за транспорт осигури Община Пещера, за което талантливите и вдъхновени самодейци и ръководството на НЧ”Развитие-1873” благодари на кмета на Община Пещера Николай Зайчев. Ръководството на читалището пожелава на художествените ръководители читалищни самодейци още върхови постижения през новия творчески сезон.

Коментари