Институции

Сайт заблуждава потребителите

Сайтът www.lottoland.com заблуждава потребителите, че големите награди в провежданите от него лотарии са допълнително застраховани от застрахователна компания, която е под надзора на Комисия за финансов надзор. За това информират контролните органи на Германия, чиято проверка е установила, че фирмата не е регистрирана като застрахователна компания. Изпратено е искане за предприемане на действия до компетентните органи на Великобритания, тъй като сайтът е регистриран в Лондон.Заблуждаваща е всяка търговска практика, която съдържа невярна информация.

Заблуждаваща е и тази практика, при която се прикрива съществена информация или цялостното й представяне заблуждава или е в състояние да заблуди средния потребител, включително и когато информацията е фактически точна по отношение на един от посочените елементи.

В сайта се посочва още, че първите участнички в лотарията ще бъдат Германия, Естония, Италия, Исландия, Холандия, Дания, Швеция, Норвегия и Финландия, като в бъдеще се очаква разширяване на териториалния обхват.

Сигналът постъпи в Комисията за защита на потребителите (КЗП) от Германия по системата за сътрудничество при защитата на потребителите, чрез която страните членки обменят информация за нелоялни търговски практики за нарушения на законодателството за защита на потребителите на територията на Европейския съюз. /КЗП/

Коментари