Общество

Ръст на максималното потребление на електроенергия по време на коледните празници

Написано от Пещераинфо

 

По време на изминалите коледни празници в диспечерските центрове на EVN България са отчетени завишени стойности на товарите по електроразпределителната мрежа. Това се дължи на завишената консумация на електроенергия, както и на минусовите температури през голяма част от денонощието.

Върховото потребление на електроенергия е регистрирано във вечерните часове на 24 декември 2011 г. Пиковите стойности възлизат на над 1 660 000 киловатчаса електроенергия, консумирани в рамките само на един час. За сравнение през коледните празници на 2010 г. максималният товар е бил на стойност 1 491 000 консумирани киловатчаса в рамките на един астрономически час. Завишението през 2011 г. е с над 11%.

Завишени стойности са регистрирани също и на 25 и 26 декември 2011 г. в сравнение с тези дати от 2010 г. Най-голямо количество електроенергия е потребено от клиентите на 26 декември 2011 г. – общо над 31,2 млн. киловатчаса за цялото денонощие. Максималните стойности през празничните дни oт 2010 г. са били 28,8 млн. киловатчаса.

Специалистите в диспечерските центрове на EVN България осъществяват постоянен мониторинг на мрежата и потреблението на електричество. По време на изминалите празнични дни дружеството е регистрирало минимална аварийност на цялата територия на захранване в Югоизточна България. Екипите на дружеството са в постоянна готовност да работят при зимни условия за нормализиране на захранването в случаи на необходимост.

Постоянна връзка с клиентите се осъщестява чрез денонощния телефонен център на дружеството, където благодарение на модерна техника се приемат сигнали и се предоставя информация за всички въпроси, свързани с доставка на електроенергия.

През целия зимен сезон дружеството е в постоянна готовност да реагира на сигнали за нормализиране на захранването.

 

Коментари