Институции

Роторен снегорин ще поддържа пътната мрежа в курорта „Св. Константин”

Пещера. През този зимен сезон роторен снегорин ще осъществява поддържането на пътната мрежа в летовище „Св. Константин”. Зачислена е щатна бройка на половин ща. Община Пещера  разполага с 2 снегорина с гребло и песъкар и 2 багера с гребла. Осигурени са около 350 куб.м пясък за опесъчаване, както и 52 куб.м сол. Пещераинфо припомня, че дължината на общинската пътна мрежа е около 35 км.

Коментари