Култура

РИОСВ ще проверява сервизи и фирми за наличие на постоянни сертификати за управление на вещества, разрушаващи озоновия слой

Написано от Пещераинфо

Пазарджик. На 4 юли 2011 година изтече срокът за валидност на временните документи за правоспособност, издадени по условията на наредбата за осъществяване на контрол и управление на веществата, разрушаващи озоновия слой. Екологичното законодателство даде възможност на някои категории физически и юридически лица, извършващи дейности, свързани с проверка за херметичност на стационарни хладилни и климатични системи и топлинни помпи, съдържащи три или повече килограма флуорирани парникови газове (фреони), да получат временни документи за правоспособност. Така нареченият временен сертификат се издаваше по съответния ред от Българската браншова камара – машиностроене. С него се даде възможност за осъществяване на законова дейност от 4 юли 2009 г. до 4 юли 2011 г.  От 01.08.2011г.  временните документи няма да се признават. Ще са валидни само постоянните сертификати. РИОСВ напомня на собствениците на  хладилни сервизи и фирми с хладилни инсталации, да спазват процедурата за придобиване на документи, отговарящи на съвременните европейски изисквания и на Закона за чистотата на атмосферния въздух. На територията, контролирана от РИОСВ – Пазарджик предстоят проверки в около 20 сервиза и 70 обекта, използващи в дейността си хладилници. Нарушителите ще бъдат санкционирани с глоби от 3 000 до 7 000 лева.

Коментари