Институции

РИОСВ – Пазарджик разпореди проверка на речните корита

​Пещера- Пазарджик. РИОСВ изиска от Кмета на Община Пещера да предприеме мерки за организация и контрол на дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране и третиране на битови и строителни отпадъци. Общинарите трябва да извършат проверки на речните легла и прилежащите територии за нерегламентирани замърсявания и при наличие да организират почистването им, съобщават от екоинспекцията. В тази връзка се очаква  Кметовете в област Пазарджик, Областното пътно управление и Регионалната структура на НК „Железопътна инфраструктура“ да предприемат ефективни мерки за тяхното отстраняване. След изтичане на дадения срок – 27 март, експертите ще проверят какво е свършено. 

Коментари