Институции

РИОСВ започна масирани проверки на републиканските и общински пътища в региона

От началото на 2012г. РИОСВ-Пазарджик предприе масирани проверки на републиканските и общински пътища на територията на областта. Проверките са разпоредени от министъра на околната среда и водите и целят засилване на контрола от страна на екоинспекциите за недопускане на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Следи се основно за изпълнението на задълженията на кметовете за почистване на общинските пътища, пътните съоръжения, обслужващите зони, както и осигуряване на съдове за събиране на отпадъци и извозването им. При констатиране на нарушения по закона за управление на отпадъците /ЗУО/ се дават предписания и изискват конкретни мерки и по-строг контрол от страна на кметовете за организираното сметосъбиране и сметоизвозване.
Проверките през януари 2012г. установиха замърсявания с битови отпадъци в сервитута на пътя и в прилежащите територии в отсечките между гр. Панагюрище и с. Поибрене, гр. Пазарджик и разклона на автомагистрала Тракия и в района при разклона за с. Левски. Дадени са предписания на кметовете на общините Панагюрище и Пазарджик за почистване на замърсените терени. Съставен е акт на физическо лице за нерегламентирано изгаряне на битови отпадъци в земеделски земи до главен път ІІ-37 в отсечката между гр. Пазарджик и разклона на автомагистрала Тракия.
Проверки на обекти на автомагистрала „Тракия” констатираха наличие на битови отпадъци около контейнерите на «Макдоналдс» и до бензиностанция Шел – на паркинга до магазин Аутлет. Установи се наличие на пластмасови и хартиени опаковки, строителни отпадъци и автомобилни гуми. На управителите на обектите са дадени предписания да почистят районите и да предприемат мерки за недопускане на нови замърсявания.
При проверка на второкласен път II-37 в участъка гр. Пазарджик – с.Сарая, на Директора на Областно пътно управление – Пазарджик е предписано да се почисти района пред автоморга „З и С“, попадащ в обхвата на пътя, а на кмета на община Пазарджик, да се почисти района около канала в с. Сарая и поземлените имоти, на запад и на юг от канала, от битови отпадъци.
Проверка на общински път (от затвора до детелината на автомагистрала Тракия) установи наличие на отпадъци от битов характер и опаковки на следните места: по пътя за град Панагюрище, срещу тополово стопанство; на пътното платно (посока Панагюрище), преди бензиностанция «Лукойл»; преди автоморга „Дечев” (посока Панагюрище); на входа от автомагистрала Тракия за гр. Пазарджик. На кмета на община Пазарджик е дадено предписание да се почистят районите и предприемат мерки за недопускане на ново замърсяване.
Предстоят повторни проверки и санкции при констатирано неизпълнение на предписанията.

Коментари