Институции

РИОСВ глоби несъзнателни пещерци

Пещера- Пазарджик. За нарушения на екологичното законодателство експерти на Регионалната инспекция по опазване на околната среда – / РИОСВ / в Пазарджик са съставили през ноември три акта на физически и юридически лица.. За незаконна сеч на дърва в резерват „Купена“ на физическо лице от гр. Пещера е наложена глоба от 1 000 лева, а на билкари от Радилово са наложени глоби по 50 лева за това, че осъществяват изкупвателна дейност на зелена шипка.

 

Коментари