Избори Политика

РИК определи броя на членовете на СИК за предстоящите избори

Написано от Пещераинфо

Определя броя на членовете на Секционните избирателни комисии в 13-ти МИР Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.  , както следва:

броят на членовете на секционните избирателни комисии, включително председател, заместник-председател и секретар е:

-за секции с до 500 избиратели включително – 7 членове

-за секции над 500 избиратели – 9 членове

-за подвижни избирателни секции – 5 членове

Коментари