Любопитно

Ремонтирай центъра за деца, пострадали от насилие

Пещера. Центърът е в град Пещера и е най-големият в България. В него се настаняват всички тежки случаи на деца и жени, пострадали от насилие, както и случаите на деца, жертва на международен трафик.

Какво?

Кризисният център за лица и деца, пострадали от насилие – гр. Пещера е с капацитет 12 места и е най големият на територията на страната. Той е признат на национално ниво и в него се настаняват всички тежки и медийни случаи на деца и жени пострадали от насилие, както и случаите на деца, жертва на международен трафик, репатрирани от чужбина. Периодът на настаняване на децата е от 3 до 6 месеца. Услугата е 24 часова. Някои от тежките случаи са на затворен режим и биват укривани от насилника, докато мерките срещу него влязат в сила. Центърът е създаден през 2008 г. по проект на Фонд за превенция на престъпността – ИГА. От 2009 г. центърът е държавно делегирана дейност, но отпуснатият бюджетът не стига за ремонт на всички помещения. Желаението е да се ремонтира едно голямо помещение, като се направи детски кът с играчки и занимания за децата от 0 до 3 години, обособи се затворен кът за психологическа работа с деца, жертва на сексуално насилие, и се изгради библиотека за всички възрастови групи. Сградата на Кризисния център в гр. Пещера, адресът ще бъде даден допълнително на записалите се доброволци.

За повече информация: 0893455930, maria_cheshmedjieva@abv.bg – Мария

 

Коментари