Институции

Районният съд ще се отчете в понеделник

Пещера.В понеделник председателят на Районен съд Пещера ще представи пред медиите отчета за дейността на съда през 2011 г. На същата пресконференция журналистите ще бъдат запознати с Националната мрежа за гражданско наблюдение на съдебната система,която реализира Проект за наблюдение „Правосъдие близо до хората: втора фаза”.

Коментари