Институции

Разрешиха нощния риболов

Шефът на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) д-р Драгомир Господинов, зам.-директорът д-р Кирил Делев, експерти на агенцията и представители на клубове по спортен риболов и риболовни сдружения („Балканка“, „Белене“, „Амур“ – Никопол, СЛРБ, БФРС, „Лебед“, КСР „Острието“ и др.) седнаха на една маса. Те обсъдиха и одобриха на работна среща предложението през тази година да стартира пилотен проект за разрешаване на нощен риболов в 6 вътрешни водоема в страната и в определени участъци от река Дунав. В основи предложението за извършване на нощен риболов беше договорено през октомври 2012 г. на среща в Русе между ръководството на ИАРА и клубове по спортен риболов и любители риболовци от региона. Предложението е за периода от 1 юни до 30 ноември 2013 г., включително, да е разрешен нощния риболов в 3 водоема в Северна България /яз. Огоста, яз. Ал. Стамболийски и яз. Тича/ и 3 водоема в Южна България /яз. Искър, яз. Пясъчник и яз. Жребчево/, като и в осветените части на градовете – Силистра, Русе, Свищов, Видин, Оряхово, Никопол и Лом. Предстои експертите на ИАРА да изготвят предложение за заповед, която да се внесе за одобрение от страна на Министерство на земеделието и храните, за да може да влезе в сила експерименталния проект за извършване на нощен риболов.

Източник : / КРОСС /

Коментари