Институции

Разпределят 195 000 лева по „Чиста околна среда 2022“, сред одобрените е и ДГ“Деница“

Написано от Пещераинфо

17 проекта на общини, кметства, училища и детски градини от област Пазарджик ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2022“ и обявения от МОСВ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“, съобщиха от РИОСВ.

7500 лева ще получи ДГ „Деница”в гр. Пещера. 

Проекти на училищата и детските градини са за създаване на еко-кътове, облагородяване на дворни пространства, изграждане на спортни съоръжения на открито, закупуване на оборудване.

Коментари