Институции

Различни проблеми бяха поставени пред Десислава Костадинова в приемния и ден

Пазарджик-Пещера.Народният представител от ГЕРБ – Пазарджик проведе приемни дни в Пазарджик и Пещера. По време на приемните, жители от съответните общини, поставиха въпроси от различно естество и потърсиха съдействие за разрешаването им. Обичайно някои от дошлите на приемните търсеха помощ за намиране на работа. Имаше въпроси, свързани с Националната програма за енергийна ефективност и възможностите за обновяване на домовете по ОП“Региони в растеж“, в чиито обхват попада община Пещера. На някои от поставените въпроси бе даден отговор още в рамките на приемния ден. За онези, които изискват по-детайлно запознаване, Десислава Костадинова, пое ангажимент да помогне за намиране на най-правилното решение на поставените казуси.

"Стремя се да организирам приемни дни в различни общини, за да дам възможност на повече хора да се срещнат лично с мен и ако мога да им помогна  – да го направя. От тези срещи научавам много за темите, които вълнуват хората, поддържам личен контакт. Не веднъж съм казвала, че за мен това е най-важно, защото като народен представител получих подкрепа на жители от всички общини на Пазарджишка област и това прави отговорността ми още по-голяма“, сподели народният представител от ГЕРБ – Пазарджик Десислава Костадинова.

 

Коментари