Култура

Радиоактивни гъби в Родопите!

Написано от Пещераинфо

При лабораторни изследвания в две от партидите прясна диворастяща гъба Овчи крак, е установено наличие на радиоактивния елемент Цезий 137 над допустимите нива,информираха от Българската агенция по безопасност на храните. Изследването е във връзка с разпореждане на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов от май 2011 година за задължително изследване за радиоактивност на всички партидидиворастяща гъба Овчи крак преди реализация на пазара. Партидите са възбранени и ще бъдат унищожени, се посочва в съобщението.

По сведения на изкупвачите, гъбите са брани в Родопите. Министър Найденов е нформирал за случая премиера Бойко Борисов, по чието разпореждане е организирана необходимата координация между Министерство на земеделието и храните, Министерство на здравеопазването и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Цезий 137 е изотоп на химичния елемент Цезий и има период на полуразпад 30 години. Големи количества Цезий 137 и Цезий 134 са изпуснати в атмосферата при аварията на атомната централа Чернобил през 1986 г.БАБХ препоръчва да се избягва брането и използването за лична консумация на този вид гъба от региона.

Коментари