Култура Общество

Радилово ще е домакин на Национален събор „Свещена земя“

Написано от Пещераинфо

New Art Center и Кметство Радилово организират Първи Национален фолклорен събор на народното творчество „Свещена земя“. Той ще се проведе на 4 и 5 септември в с.Радилово, съобщи за Пещераинфо Николай Балабанов от Арт центъра.

Ето и информацията за участниците:

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

ПРАВО НА УЧАСТИЕ ИМАТ ВСИЧКИ НА ВЪЗРАСТ ОТ 3 ДО 103 ГОДИНИ.

КАТЕГОРИИ:

А/ ТАНЦОВ ФОЛКЛОР –

Б/ ПЕВЧЕСКИ ФОЛКЛОР

В/ ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФОЛКЛОР – КАВАЛ, ГАЙДА, ТАМБУРА, ГЪДУЛКА

ВЪВ ВСЯКА КАТЕГОРИЯ ИМА ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

 • От 3 до 6 ГОДИНИ – ПЪРВА ГРУПА

 • От 7 до 10 ГОДИНИ – ВТОРА ГРУПА

 • От 11 до 15 ГОДИНИ – ТРЕТА ГРУПА

 • От 16 до 20 ГОДИНИ – ЧЕТВЪРТА ГРУПА

 • Над 20 ГОДИНИ – ПЕТА ГРУП

В ПЪРВАТА КАТЕГОРИЯ „А” – ТАНЦОВ ФОЛКЛОР, УЧАСТНИЦИТЕ ИМАТ ПРАВО ДА ПОКАЖАТ СВОИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ И РИТМИЧЕСКИ УМЕНИЯ, ХАРАКТЕР НА ТАНЦА, КОСТЮМ И КОЛОРИТ В ИЗПЪЛНЕНИЯТА СИ. В ТАЗИ КАТЕГОРИЯ ИМАТ ПРАВО ДА УЧАСТВАТ, КАКТО ЛЮБИТЕЛСКИ, ТАКА И ПРОФЕСИОНАЛНИ ТАНЦОВИ КЛУБОВЕ, КЛУБОВЕ ЗА ХОРА И ТАНЦОВИ СЪСТАВИ.

 • КЛУБОВЕТЕ ЗА ХОРА ИЗПЪЛНЯВАТ ПО ДВЕ ХОРА С ВРЕМЕТРАЕНЕ ДО 6 МИНУТИ! ЕДНОТО ОТ ХОРАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА БЪДЕ АВТЕНТИЧНО, А ВТОРОТО ХОРО МОЖЕ ДА БЪДЕ ХОРЕОГРАФСКА РАЗРАБОТКА

 • ТАНЦОВИТЕ СЪСТАВИ ИЗПЪЛНЯВАТ ПО ДВА ТАНЦА С МАКСИМАЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 10 МИНУТИ.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

 1. СТИЛ И ХАРАКТЕР НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 2. ЕМОЦИОНАЛНОСТ

 3. СЦЕНИЧНО ПРИСЪСТВИЕ

 4. ОБИГРАВАНЕ НА РЕКВИЗИТ В ТАНЦОВАТА ПОСТАНОВКА (АКО ИМА ТАКЪВ)

ВЪВ ВТОРАТА КАТЕГОРИЯ „Б” – ПЕВЧЕСКИ ФОЛКЛОР, УЧАСТНИЦИТЕ СЕ ЯВЯВАТ В ТРИ РАЗДЕЛА:

 1. ГРУПИ ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР

 2. ГРУПИ ЗА ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР

 3. ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 • ГРУПИТЕ ЗА АВТЕНТИЧЕН И ФОЛКЛОР ИЗПЪЛНЯВАТ ПЕСНИ ОТ РЕГИОНА, КОЙТО ПРЕДСТАВЯТ ИЛИ ПЕСНИ ПО ТЕХЕН ИЗБОР, С ВРЕМЕТРАЕНЕ ДО 10 МИНУТИ

 • ГРУПИТЕ ЗА ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР ИЗПЪЛНЯВАТ ПО 3 ОБРАБОТКИ НА НАРОДНИ ПЕСНИ, КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ УПОМЕНАВА, КОЙ Е АВТОРА/КОМПОЗИТОРА НА ПЕСЕНТА, С ВРЕМЕТРАЕНЕ ДО 10 МИНУТИ

 • ИНДИВИДУАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ОТ ПЪРВА И ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ИЗПЪЛНЯВАТ ПО ДВЕ БЪРЗИ ПЕСНИ (В РАЗМЕР)С ВРЕМЕТРАЕНЕ ДО 6 МИНУТИ

 • ИНДИВИДУАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ОТ ТРЕТА, ЧЕТВЪРТА И ПЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПО

ЕДНА БАВНА(БЕЗМЕНЗУРНА)ПЕСЕН И ПО ЕДНА БЪРЗА ПЕСЕН С ВРЕМЕТРАЕНЕ ДО 6 МИНУТИ

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ „В“– ИНСТУМЕНТАЛЕН ФОЛКЛОР

 • УЧАСТНИЦИТЕ В ТАЗИ КАТЕГОРИЯ ИЗПЪЛНЯВАТ ПО ДВЕ ИНСТРУМЕНТАЛНИ ПИЕСИ, С ОБЩО ВРЕМЕТРАЕНЕ ДО 6 МИНУТИ

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:

ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ – 20 ЛВ

КАМЕРНИ СЪСТАВИ И ГРУПИ

 • ДО 9 УЧАСТНИКА – 10 ЛВ НА ЧОВЕК

 • ОТ 10 ДО 19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – 8 ЛВ НА ЧОВЕК

 • НАД 20 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – 7 ЛВ НА ЧОВЕК

ПРИ ПРЕВОД НА ТАКСИТЕ ЗА УЧАСТИЕ ДО 16.08.2021 Г. ПО БАНКОВ ПЪТ, ЩЕ СЕ ПОЛЗВА 15% ОТСТЪПКА ОТ ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ.

ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ В ДЕНЯ НА ЯВЯВАНЕТО, ТАКСИТЕ СА В ПЪЛНИЯ РАЗМЕР, БЕЗ ПРАВО НА ОТСТЪПКА

Банкова сметка:BG38 RZBB 9155 1012 3068 11

Райфайзен банк – клон Пещера

Получател : Ню арт Център

Основание : Такса за участие на 🙁 Име и фамилия на изпълнител или институция)

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ : 27.08.2021 ГОДИНА НА АДРЕС: new_artcenter@abv.bg,

Телефони за връзка и информация:

0897853486 – народно пеене и народни инструменти

 • 0876970531 – танцови клубове и танцови състави

ВСИЧКИ ИЗПЪЛНЕНИЯ ЩЕ БЪДАТ ОЦЕНЯВАНИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО ЖУРИ, КОЕТО ЩЕ ПРИСЪДИ СЛЕДНИТЕ НАГРАДИ:

 • ПЪРВО, ВТОРО И ТРЕТО МЯСТО ЗА ГРУПОВИ И ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ВЪВ ВСЯКА КАТЕГОРИЯ И ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, ДИПЛОМ И МЕДАЛ/СТАТУЕТКА

 • ГРАНД ПРИ – СТАТУЕТКА И ПАРИЧНА НАГРАДА

 • СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

ФЕСТИВАЛА Е С КОНКУРСЕН ХАРАКТЕР!!!

Коментари