Институции

Работодателите да имат готовност и за първа помощ в жегите

Главна инспекция по труда напомня на работодателите да съобразят режима на работа с високите летни температури и да предприемат действия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Работодателите имат възможност да предприемат технически и организационни мерки, за да намалят възможните опасности за живота и здравето на работещите хора.

Техническите мерки включват средства за охлаждане на помещенията и осигуряване на свеж въздух за работещите. Допълнително могат да се осигурят подходящи сенници, щори и оборудване на климатизирани помещения за почивка.

Организационните мерки включват промяна на работното време, така че да се избягва работата на открито в най-горещите часове на деня, да се осигурят подходящо работно облекло и разхладителни напитки.

Освен горните мерки за превенция, работодателят трябва да предвиди действия и да има готовност за оказване на помощ в случай на инцидент – топлинен или слънчев удар. (ГИТ)

Коментари