Институции

Работата по свлачищата на пътя за Курорта продължава

Пещера.Продължава работата по укрепване на свлачищните процеси по пътя от Пещера до курорта Свети Константантин. В момента се работи по третото и най-голямо свлачище. Общо 3 са свлачищата по пътя от Пещера до летовище Свети Константин, които се появиха през зимата на 2015 г. 

По първото свлачище, намиращо се в непосредствена близост до къщите в родопския град, основните дейности са приключили, като там предстои оглед от представители на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. На пролет от долната страна на пътя, над къщите ще бъдат залесени акации, които най-добре задържат почвата.

Далеч по-сложна е ситуацията при третото свлачище по пътя. Там са изградени две подпорни стени – на ската и под пътя, като са забити 120 опорни пилоти , а част от съоръженията минават под асфалтовата настилка.

Предстои изграждането на дренаж и канавка. За укрепването на този свлачищен процес Междуведомствената комисия е одобрила сумата от 800 000 лева.

За цялостно справяне със свлачищата община Пещера очаква от комисията по бедствия и аварии сумата от малко над 1 200 000 лева.

Коментари