Общество

Първо предаване на Българската телевизия

На 7 ноември, през 1956 година, е излъчено първото професионално предаване на Българската телевизия. Показани са манифестациите в Москва и София за годишнината от Октомврийската революция. Българската национална телевизия (БНТ) е национална информационна и културна институция. БНТ функционира от 1951 година. Тя създава и излъчва телевизионни предавания по инициатива на Катедрата по физика на МЕИ (дн. Технически университет) – София, под ръководството на С. Иванов. Българската национална телевизия е открита официално на 26 декември 1959 г.

Коментари