Култура Общество

Първолаци с мустаци ще получат Удостоверения за основна степен на образование

Написано от Величка Ачева

Пещера. Днес от 16.30 часа в салона на читалище „Развитие“ ще се проведе заключителния етап на Проект “ Нов шанс за успех“, съобщиха от ОУ „Л. Каравелов“ и НУ „М. Куманов“. След като бъдат представени резултатите от дейностите постигнати по време на реализирането на проекта от екипите на двете училища, ще се извърши тържествено връчване на 60- сет Удостоверения за валидиране на компетентности за основна степен на образование на обучаемите. Целта на проекта „Ограмотяване на възрастни“  е да се даде възможност на лица над 16 години, които нямат статут на ученици и не са посещавали или завършили училище, да се ограмотят и да придобият компетентности от прогимназиалния етап. Чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности ще бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда. Ефектите от обучението са значими както за самата личност, която независимо от своята възраст и получено формално образование има възможност да реализира пълноценно своя потенциал, така и за работодателите, които са потребители на този ресурс.

Коментари