Институции

Първите български череши екстра качество са вече на пазара

През изминалата седмица  бяха сертифицирани първите 10 тона ранни череши в Силистренска област. Проверката на качеството се извършва чрез сравнение на показателите на взетата проба с изискванията за съответния продукт, включени в одобрените продуктови спецификации.

Кампанията по производството на оранжерийни зеленчуци – домати и краставици, произведени в България е в разгара си. Увеличава се броя на производителите  на плодове и зеленчуци, които са подали  заявления за подпомагане и участват в Схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България чрез специфично подпомагане.

Около 80 % от произведените  оранжерийни зеленчуци – домати и краставици са  с много добро качество, домати в беритбена зрелост, напълно развити с добро оцветяване с месеста консистенция, без кухини при разрязване и краставици добре  оформени и развити с типичен зелен цвят, характерен за отглежданите  сортове, месестата част е плътна крехка с недоразвити нежни и некожести семена.

По всичките изброени качества българските домати и краставици отговарят на  продуктовите спецификации по схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България.

Инспекторите по контрол на качество на пресни плодове и зеленчуци са сертифицирали за едноседмичен период 1 490 тона краставици и 973 тона домати.          

Коментари