Общество

Първата болница в Пещерска околия е била в метоха

Пещера. В периода 1878-1885г. присъствието в Пещера на руска военна част с амбулатория и медицинско лице може да сесмята за начало на съвременното здравеопазване в града, пише Анастас Пунев в своя Енциклопедичен речник. Санитарната служба на 4-а пещерска дружина продължава тази дейност. Военни лекари са д-р В. Исаев, д-р Феденхехт, д-р Павлов, както и д-р Мачев от Панагюрище. В периода 1866- 1913г. практика започва и пещерския фелдшер Христо Тупчев. Първи околийски лекар с висше медицинско образование е д-р Саркис Финанджиян (1881). Продължава своята лекарска практика Христоско Попче (1820-1893) и самоуките лечители Леко хиким, Атанас Зафиров и чичо му Георги Зафиров. На 1 ноември 1883г. пещерското дружество "Св. Панталеймон" открива в метоха на църквата "Св. Петка" първата болница в Пещерска околия. Издръжката и е от пещерци, тъй като няма нито бюджетни средства, нито обществени фондове.

Коментари