Институции

Публични търгове обявява Община Пещера

Пещера. ОБЩИНА Пещера ще проведе публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти/мери и пасища/ – публична общинска собственост за общо и индивидуално ползване от земеделските стопани, както следва:  поземлен имот находящ се в местност „Бабата“, землище на с. Капитан Димитриево, с площ 38.305 дка., при начална наемна, годишна цена в размер на 114.92 лв . Поземлен имот  в местността „Умата“, землище на с. Капитан Димитриево, с площ 58.134 дка., при начална наемна, годишна цена в размер на 174.40 лв. Поземлен имот в местността „Дупката /Гробето/“, в землището на с. Капитан Димитриево, с площ 30.906 дка.,  годишна цена в размер на 92.72 лв. Поземлен имот в местността „Огняново дере“, землище на с. Капитан Димитриево, с площ 167.228 дка., при начална наемна, годишна цена в размер на 501.68 лв. Поземлен имот в местността „Гьолбаш“, землище на с. Капитан Димитриево, с площ 32.446 дка., при начална наемна, годишна цена в размер на 97.34лв. Поземлен имот  в местността „Бялата пръст“, землище на с. Капитан Димитриево с площ 50.174 дка. при начална наемна, годишна цена в размер на 150.52 лв. Търговете ще се проведат на 26.02.2013г.

Коментари