Институции

Публикуваха списък на кандидати допуснати до интервю и събеседване за участие в проект

Пещера. На официалната интернет страница на Община Пещера публикуваха списък на кандидати допуснати до интервю и събеседване за участие в проект „Предоставяне на почасови услуги от звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр. Пещера“

І. Допуска до интервю следните кандидати за длъжността „Технически сътрудник“:
1. Милена Владимирова Иванова
2. Соня Стоичкова Джамаданова
3. Руксен Индер Хаджийска

ІІ. Допуска до събеседване следните кандидати за длъжността „Личен асистент“:
1. Елена Михайлова Костадинова
2. Веселина Георгиева Бърдукова
3. Анка Стоичкова Фандъкова
4. Емилия Арсова Копишева
5. Стилияна Димитрова Бойкова
6. Милка Георгиева Манчева
7. Дора Ламбрева Димитрова
8. Румяна Илиева Илиева
9. Елена Нейчева Димова
10. Мария Йорданова Димитрова
11. Радослав Красимиров Хаджиев
12. Стефка Иванова Павлова
13. Христина Рангелова Кабурова
14. Лейла Златкова Трендафилова
15. Еленко Георгиев Лазаров
16. Анка Стоянова Медарова
17. Ели Сотирова Захова
18. Янка Христова Личева
19. Петрана Иванова Маркова
20. Анче Димитрова Терзиева

ІІІ. Допуска до събеседване следните кандидати за длъжността „Социален асистент“:
1. Елена Стоянова Харизанова
2. Анка Атанасова Комбова
3. Божанка Костадинова Георгиева
4. Мария Александрова Хълчева

ІV. Допуска до събеседване следните кандидати за длъжността „Домашен помощник“:
1. Олга Данаилова Чилова
2. Мария Темелкова Трънгалова
3. Красимира Йорданова Анева
4. Живка Ангелова Узунова
5. Пенка Ангелова Русинова
6. Йорданка Петрова Котарова
7. Петра Георгиева Атанасова
8. Васил Николаев Йосифов
9. Живка Александрова Стоянова
10. Пенка Христова Александрова
11. Анелия Дончева Асенова
12. Боряна Георгиева Прикумова
13. Георги Иванов Велков
14. Добринка Запрянова Гаджева
15. Илия Петров Велев
16. Снежана Мишева Алексиева
17. Димитър Георгиева Донев
18. Стоян Димитров Димков
19. Ширин Халилова Ибрямова
20. Сабрие Бехчет Чакър
21. Цецка Атанасова Козарева
22. Рена Рашкова Арнаудова
23. Рабие Юсеинова Алиева
24. Мариела Атанасова Стоилова
25. Живка Петрова Костадинова
26. Ангелина Димитрова Колчева
27. Наска Ангелова Кирова
28. Величка Ставрева Стамболиева
29. Невена Крумова Мазълова
30. Севда Светославова Ковачева
31. Тодор Георгиев Милов
32. Василка Кирилова Спасова
33. Галя Златкова Мемишева
34. Мария Благоева Лазова
35. Василка Георгиева Карагьозова
36. Иванка Асенова Апостолова
37. Иванка Костадинова Климучкова
38. Атанаска Петкова Костадинова
39. Надка Запрянова Кроснова

Коментари