Институции

Професионалният празник на национална служба Жандармерия е 26 юли

Професионалният празник на служителите от национална служба Жандармерия е 26 юли – денят, в който службата е създадена. 
На този ден през 1881 г. с указ на княз Александър Батенберг е приет Привременен устав за устройството на жандармерията.
До септември 1944 г. службата е разформирана и възстановявана 3 пъти.
От 1948 до 1961 г. службата съществува като Вътрешни войски – формирана по съветски модел. През 1985 г. е създадена Национална служба Вътрешни войски, като обновена структура за осигуряване на вътрешния ред. Със Закона за МВР от 1997 г. Национална служба Вътрешни войски е преобразувана в Национална служба Жандармерия, като специализирана охранителна и оперативно-издирвателна служба на МВР за охрана на стратегически и особено важни обекти, борба с терористични и диверсионни групи, охрана на обществения ред и борба с престъпността. От 1 октомври 2004 г. службата е напълно професионализирана. Със Закона за МВР, приет от 40-то НС през 2006 г., Националната служба Жандармерия се преобразува в Главна дирекция Жандармерия към Национална служба Полиция.

Коментари