Общество

Професионален празник на Сметната палата

Отбелязва се от 14 декември 2000 година – по решение на ръководството на Сметната палата.На 20 декември 1880 г. в „Държавен вестник“ е публикуван първият Закон за Върховната сметна палата, приет от Второ обикновено Народно събрание на 14 декември 1880 година, утвърден с Указ 147 на княз Александър Батенберг на 17 декември 1880 година.

Коментари