Общество

Промениха състава на ОИК-Пещера

Написано от Пещераинфо

Постъпило е предложение от Десислава Йорданова Костадинова – преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, за промени в ОИК – Пещера, съобщиха от Централната избирателна комисия. На мястото на члена на комисията Йордан Ангелов Костадинов е предложена да бъде назначена Таня Иванова Аргирова. Към предложението са приложени: молба от Йордан Ангелов Костадинов за освобождаването му като член на ОИК и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Таня Иванова Аргирова.ЦИК е приел предложението и състава на Общинската избирателна комисия е променен-Таня Аргирова заема мястото на Йордан Костадинов.

Коментари