Общество

Производствена практика за дванадесетокласници в „Биовет“ АД

Написано от Пещераинфо

Последната десетдневна производствена практика в „Биовет“ АД, под ръководството на учителя – методик Цветелина Ринкова – Петрова, започнаха дванадесетокласниците от ПГХВТ „Атанас Ченгелев“.

12 Б клас са последните с дневна форма на обучение от специалност „Технология в биопроизводствата“, професия „Биотехнолог“. Всички паралелки след тях са с дуална форма на обучение по същата специалност и професия. Стажантите са разпределени по производствени звена в три от ферментационните цехове, а също така в микробиологичните лаборатории. „По време на практиката се проследява целият цикъл на производство от посевния до работния ферментатор и микробиологичния контрол по време на процеса.“ – обясни г-жа Ринкова – Петрова. В пъвия ден на практическите занятия учениците задължително преминават през инструктаж, за да се запознаят с правилата за безопасни условия на труд и правилника за вътрешния ред на фирмата. След това групата се разпределя по предварително плануваните места за обучение и започва същинската част на обучението. След приключването на обучението си зрелостниците добиват професионална квалификация трета степен, след полагане на практически изпит.

 

Дуалното обучение

 

Най-голямото преимущество на дуалното обучение е това, че учениците се обучават в реална работна среда, а след завършването си веднага могат да започнат работа в производствените корпуси или да продължат образованието си във ВУЗ. На територията на нашата област дуално обучение се осъществява в Панагюрище, Велинград и Пещера. ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ предлага възможността бъдещите средношколци да се обучават в професия „Биотехнолог“. Училището има договор с „Биовет“ АД, където учениците придобиват практичски умения при специално обучени наставници. ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ разполага с всички съвременни апаратури за обучение оборудвани са няколко учебни зали, лаборатория и хранилище. Възпитаниците на гимназията имат възможността за лабораторни упражнения и проследяването на важни химични процеси. Срокът на обучение е пет години, а в паралелката има и разширено изучаване на английски език. Учениците се ползват със специални привилегии от фирмата-партньор за целия срок на обучение, част от които са стипендии, поемане на пътните разходи, безплатна храна в дните на дуално обучение във фирмата и заплащане за дните, в които учениците се обучават в реална работна среда.

Коментари