Институции

Проектът на Общината за обществена трапезария работи успешно вече 2 години

Пещера.Точно от две години, в Пещера функционира обществена трапезария, в рамките на проект “Подай ръка“, процедура „Осигуряване на топъл обяд-2016-2020“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Към настоящия момент чрез обществената трапезария се осигурява топъл обяд (супа, основно ястие и хляб) и се предоставят съпътстващи мерки на 70 потребители от целевите групи,  посочени в Наредба №РД-07-1 от 04.04.2016 г. Чрез предоставяне на разнообразно седмично меню се осигурява балансирано хранене за нуждаещите се лица, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми на хранене.

Социалната услуга е сред най-търсените и желани услуги, поради което Общинска администрация – Пещера предприе действия за увеличаване на капацитета й. За целта в периода от 01.06.2018 г. до 15.06.2018 г., е проведена информационна кампания сред жителите в трите населени места на общината, като са обхванати над 500 жители на гр. Пещера, селата Радилово и Капитан Димитриево. Понастоящем Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Пещера извършва оценка на потребностите на кандидат-потребителите, с цел установяване броя на лицата, които отговарят на критериите на програмата за участие.

 

Коментари