Институции

Продължава ремонтът на Околовръстното

Пещера.На 8 май започна изпълнение на строителство на обект: “ Реконструкция  на ул. „Хан Пресиян “ от о.т.142 /кръстовище с републикански път II-37 Панагюрище-Пазарджик-Пещера /  до о.т.630 , включително изграждане на кръгово кръстовище при о.т. 630 / кръстовище с републикански път III-377 Пещера-Брацигово / и реконструкция на ул.„ Сокола“ от о.т. 387 до о.т. 376 А ;

 Подобект Етап 1: Проект за “ Реконструкция  на ул. „ Хан Пресиян “ от п.т.177 / на  200 метра югозападно от о.т. 375  до о.т. 630, включително изграждане на кръгово кръстовище при о.т. 630 /кръстовище с републикански път III-377 Пещера-Брацигово / и реконструкция на ул.„ Сокола“ от о.т. 387 до о.т. 376 А;
   Подобект Етап 2: Проект за “ Реконструкция  на ул. „ Хан Пресиян “ от о.т.142  /  кръстовище с републикански път II-37 Панагюрище-Пазарджик-Пещера /до п.т. 177/  на 200 м. югозападно от о.т. 375  “
Строителството се налага поради лошото състояние на съществуващата асфалтова настилка на източен околовръстен  път, представляващ улица “Хан Пресиян“.

В момента строителството продължава  с  изпълнение на канализационен колектор от Подобект Етап І.
Във връзка с горното от 04.06.2018 год. е въведена временна организация за следния  участък  от подобекта:
От масивен ЖБ мост на река „Стара Река„ /вход на Винпром Пещера АД/ до кръстовище на ул. „Хан Пресиян“ и ул.“Георги Кьосеиванов“,  съгласно  проект за  Временна организация на движението  за времето от 04.06.2018 год. до  04.08.2018 год.,
   Уточнение :
Кръстовището на ул. „Хан Пресиян“ и ул.“Георги Кьосеиванов“ ще се разкопова на 09.06.2018 год. и 10.06.2018 год. / събота и неделя / за  прекарване на канализационен колектор Ф600м.
Движението през кръстовището ще се осъществява без прекъсване на движението, но регулирано, чрез  пропускане на МПС през  половината от пътното плътно

От Община Пещера молят за разбиране и водачите на автомобили да се съобразяват с въведената организация на движението, поставените предупредителни, указателни и забранителни знаци при организиране  на дейностите .
Строителството ще създаде известни неудобства в цитирания  район, за което предварително се извиняват.
  

  

Коментари