Институции

Продължават дейностите по реконструкцията на околовръстния път

Пещера.Продължават дейностите по реконструкцията на околовръстния път. Както предварително беше обявено, изграждането на обекта е предвидено да се реализира на два етапа: първи етап е от път III-377 \Пещера – Брацигово\ до кръстовището на ул. “Георги Зафиров“, втори етап е от кръстовището на ул“Георги Зафиров“ до ул. „Михаил Такев“ републикански път – II – 37. Строителството стартира в началото на месец май, а към настоящия момент е приключено изграждането на водопровод и канализация, остават незначителни количества довършителни работи. Организацията на строителството на обекта предвижда изграждането на пътната част да се извършва на отделни участъци, по такъв начин, че да се осигури достъп до близко намиращите се имоти и предприятия. Участъците за работа по пътната конструкция и част Електро са определени както следва, за втори етап в следната последователност:

От ул. „Михаил Такев“ до ул. „Цар Симеон“

От ул. „Симон Налбант“ до кръстовище за пречиствателна станция

От ул. „Цар Симеон“ до ул. „Симон Налбант“

От кръстовище за пречиствателна станция до ул. “Георги Зафиров“

Към момента се извършват строително монтажни работи в първите три участъка, като в третия участък достъпът е осигурен през строителния обект, посредством еднопосочно преминаване.  Извършени са земни и подготвителни работи, полагат се основни и под основни пластове от пътната конструкция. По част електро се работи по изграждането на тръбната канална мрежа и изграждане на ел. шахти.

Приключването на участъците и полагането на асфалтовите пластове от пътната конструкция закъснява, поради множество фактори, по-важните от които са: слаба основа и извършване на дейности по нейното усилване, лоши метеорологични условия, влошаващи якостните показатели на земната основа и ремонтни дейности по неизяснена подземна инфраструктура, изградена в разрез с действащото законодателство.

Работата по строителния обект ще продължи в насока да се свържат отделните участъци и да се положат асфалтобетонови пластове, така че преди започване на участъка от кръстовище за пречиствателна станция до ул. “Георги Зафиров“, цялото автомобилно движение в засегнатите в момента участъци да се пренасочи към ул. „Михаил Такев“. След приключване на етап II ще стартира изграждането на пътната част на етап I. Строителството на всеки един от етапите е 200 дена съгласно сключения договор за строителство. Изпълнителите обаче полагат усилия ако е възможно тези срокове да бъдат съкратени.

 

Коментари