Избори

Програма за управление на община Пещера на Димитър Батаклиев и ГЕРБ – Законност, Равенство, Прозрачност

Написано от Пещераинфо

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ДИМИТЪР БАТАКЛИЕВ-КАНДИДАТ ЗА КМЕТ 2023-2027

РАБОТА ЗА ПЕЩЕРА,

ЧРЕЗ ЗАКОННОСТ, РАВЕНСТВО И ПРОЗРАЧНОСТ

 

Време е за бързи и устойчиви резултати в развитието на Пещера. Време е за добро и принципно управление на Общината. Време е РАБОТА.

 1. ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Първи  и най-важен принцип на управлението на общината е ЗАКОННОСТТА.

Вторият принцип е РАВЕНСТВОТО независимо от пол, възраст и религиозна или политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Третият принцип, на който залагам е ПРОЗРАЧНА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЕФЕКТИВНА , ЕФИКАСНА И ИКОНОМИЧНА в своята работа, под гражданския контрол на хората.

 1. Основните приоритети на програма ми за управление са следните:
 2. Повишаване на качеството на живот, чрез инвестиции в инфраструктурата на населените места;
 3. Устойчив растеж в икономиката и повишаване конкурентно способността на местния бизнес чрез иновации, както и развитие на туристическия потенциал на Общината;
 4. По-високо ниво на образование, здравеопазване, социална дейност и спорт;
 5. Администрацията – в услуга на гражданите и бизнеса, с развити електронни услуги;

     ИНФРАСТРУКТУРА

 • Генерален план за Организация на движението в гр. Пещера;
 • Приоритетна програма за  реновиране на тротоари;
 • Реновиране на настилката на Централна градска част и Пазара:
 • Цялостен ремонт на настилките на кв. „Изгрев” ;
 • Цялостен ремонт на настилките на кв. „Сахата” ;
 • Асфалтиране на улици в Пещера, Радилово и Капитан Димитриево;
 • Проект за доставка на вода от яз. „Голям Беглик“ за цялата община;
 • Почистване на коритото на „Стара река“ и ежегодното и поддържане;
 • Изграждане зони за отдих в село „Свети Константин“ ;
 • Саниране на публични и жилищни сгради;
 • Канализационна мрежа и пречиствателна станция на село Свети Константин;
 • Договор за доставка между Община Пещера и НЕК за стопанската вода;

           ИКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИНОВАЦИИ И ТУРИЗЪМ

 • Изграждане на IT- парк на част от територията на Бившата казарма;
 • Облекчен режим към инвеститорите с по-ниски данъци в общината;
 • Общински соларен парк;
 • Придобиване на собствеността  на село „Свети Константин”;
 • Общинско управлението на пещерата “Снежанка“;
 • Регионален туристически продукт;

 ЕКОЛОГИЯ

 • Нов ред и организация по почистването в общината;
 • Обособяване на места за разхождане на домашни любимци;
 • Справяне с проблема – бездомните животни;
 • Система за мониторинг на замърсяването на атмосферния въздух;
 • Подобряване на качеството на водата в общината;

  ОБРАЗОВАНИЕ

 • Внедряване на  иновациите в учебните заведения;
 • Финансова, техническа и кадрова обезпеченост  в учебните заведения;
 • Организиране на ежегодни ученически лагери;
 • Разкриване на нови профили, професии предложени от бизнес структурите;

 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 • Нормалното функциониране на лечебните заведения;
 • Разкриване на аптеки в с. Радилово и К. Димитриево;
 • Ново оборудване на медицинските кабинети в учебните заведения;

 СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Разкриване нулево- енергиен Дом за стари хора;
 • Разкриване на Център за социално включване в гр. Пещера;
 • Нови услуги за възрастни по домовете;

 КУЛТУРА                                 

 • Изграждане на място за забавление на младите хора в града;
 • Античен фестивал на крепост „ Перистера “
 • До-финансиране на Читалищата от общинския бюджет;
 • Театър, поп- пеене, изобразително изкуство;
 • Система за реклама на културните събития ; 

 СПОРТ

 • По- голяма общинска субсидията за спортните клубовете;
 • Модернизацията на стадионите на град Пещера и двете села;
 • Многофункционални спортни съоръжения за масов спорт;
 • Изграждане на спортна зала и съоръжения около нея;
 • Многофункционална спортна площадка в  СУ „Св.Кл. Охридски”;

 АДМИНИСТРАЦИЯТА – ДОСТЪПНА ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

 • Внедряване на Интегрирана Система за Управление на Община;
 • Внедряване SIGNAL.IO – вътрешна система за обработка на сигнали;
 • Прозрачна администрация- обратна връзка с потребителите;
 • Електронна система за финансово управление и контрол;
 • Нови бизнес- планове за общинските фирми;


Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

 

Коментари