Институции

Проверяваме осигуровките в НОИ

Всеки работещ може да провери върху какъв доход работодателят му плаща осигуровки и какъв е техният размер през интернет страницата на Националния осигурителен институт (НОИ) www.noi.bg. Информацията е само за вноските за пенсия, болест, бременност, безработица и трудова злополука във фондовете на държавното обществено осигуряване. Справката може да се направи по всяко време с ЕГН/номер на лична карта и персонален идентификационен код. Последният се издава във всяко териториално поделение на ведомството и се получава само лично и след представяне на лична карта. Чрез ПИК кода могат да се правят и онлайн справки за размера на получените обезщетения за безработица, болнични и майчински. Друга услуга на НОИ е да известява с есемес превеждането на пенсия или обезщетение. Заявка за това също се прави през интернет страницата на ведомството. Пенсионерите могат да се информират каква пенсия са получили всеки месец. От НОИ предупреждават, че получената информация е предназначена само за лични нужди и съветват хората да не съобщават персоналния си идентификационен код на никого. Работодателите могат да получат код на осигурител със заявка до НОИ. Чрез него се правят справки дали пратените от тях данни за болнични са обработени и обезщетението е платено.

Коментари