Институции

Провериха водите на Стара река над Пещера, няма замърсяване

Написано от Пещераинфо

Сигнал за замърсяване на Стара река над Пещера със мазут и нефт е проверен от екоинспектори. От взетите проби е станало ясно, че водите на реката са чисти и не е открита мъртва риба. Сигнал за замърсяване на Стара река над Пещера в екоинспекцията подават служители на ресторант в близост до реката.

Те информират, че водите на реката са оцветени в кафяво-червеникав цвят и се усеща специфична миризма. Според хората във водата е имало излив на мазут и нефт. Веднага е извършена проверка от експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорснки район“, РИОСВ и Регионална лаборатория – Пазарджик.

Взети са проби от повърхностни води в три пункта: два от Стара река, и един от река Новомахаленска при водохващането. Взетите проби са изследвали активност на ПХ-а, температура, наситеност на кислорода и нефтопродукти. От пробите е станало ясно, че водите на реката са чисти, не е констатирана специфична миризма и не е открита мъртва риба.

Няма превишаване и на стандартите за качество на водата. С оглед информираността на населението на община Пещера и с цел запознаване с резултатите от извършения анализ на компетентните институции е изпратено официално писма до кмета на Община Пещера от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

Коментари