Култура

Провериха близо 9 000 лечебни заведения дали спазват правилата за пушене

Написано от Пещераинфо

783 предписания, 32 наказателни постановления и 40 акта за нарушения са издали органите на регионалните здравни инспекции за неспазване на правилата за пушене на закрити места в болниците. Това показват резултатите от тримесечната тематична проверка на МЗ за това дали се спазват правилата от медицинския персонал и бременните жени. Тя е част от националната кампания „Бременност без тютюнев дим”, организирана от МЗ и Втора САГБАЛ „Шейново” с подкрепата на „Майчин дом”, „Света София” и пациентските организации „Искам бебе” и „Зачатие”. Целта на кампанията е да се запознаят младите жени с вредата от пушенето по време на бременност и така да се намалят здравословните рискове за бъдещите им деца.

В хода на проверките здравните инспектори са проверили 8720 лечебни заведения, от които 1731 за болнична помощ и 6606 – за извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. Всички обекти са с обособени родилни АГ-отделения или там се оказва специализирана медицинска помощ на бременни жени.  Най-много проверки са извършени в София – 4756 лечебни заведения, в Благоевград – 734 и Кюстендил – 356. Някои от проверките са извършени извън утвърденото работно време на инспекциите със съдействието на Районните полицейски управления на МВР.
Най-често инспекторите са констатирали, че липсва обозначаване на помещенията или сградите, в които е избрано да не се пуши. Само в седем от проверените лечебни заведения са обособени самостоятелни помещения, в които се допуска тютюнопушене. Най-голям е броят на предписанията, издадени от РЗИ-Хасково. От издадените наказателни постановления 29 са на физически лица и 3 на еднолични търговци. Най-голям брой наказателни постановления са издадени от Столична РЗИ – 20. Общата сума на наложените санкции е 1950 лв., от тях 1800 лв. са постановления за нарушенията на физически лица.

По време на националната кампания „Бременност без тютюнев дим” на територията на Втора САГБАЛ „Шейново” като част от училището за бременни беше открит специален обучителен модул. Акушер-гинеколози, неонатолози и специалисти по вътрешни болести запознаваха младите жени с вредата от пушенето по време на бременността и рисковете за бъдещите им деца. До момента през училището са преминали над 10 групи по 20 жени. Ръководството на болницата има твърдото намерение обучението да продължи и през цялата 2012 г.
Успоредно с тематичната проверка здравните инспекции в страната проведоха и инициативи за широко информиране на населението за вредата от тютюнопушенето. Проведени бяха скрининги за изследване на наличие на въглероден монооксид в издишания въздух и на дихателния обем на пушачи. На желаещите да откажат тютюнопушенето бяха предоставяни консултации и практически съвети от здравни специалисти. МЗ и занапред ще продължава да води политика за намаляване на тютюнопушенето в страната.

Коментари