Общество

Проблеми с плащането на тока

Написано от Пещераинфо

Съобщение от EVN България

ЕVN България уведомява, че поради софтуерни затруднения на системата за плащане на „Български Пощи” ЕАД днес заплащането на задължения за потребена енергия към EVN България може да бъде затруднено.

EVN България е в постоянен контакт с представители на ‘’Български Пощи’’ ЕАД, които работят за възстановяване на нормалния режим на работа на системата на пощенското дружество.

Докато ситуацията не бъде изцяло възстановена, клиентите на EVN България могат да използват останалите безкасови и интернет-начини за заплащане на потребена енергия:

•    чрез SMS (за информация www.epaygsm.com)

•    чрез системата ePay.bg (за информация www.ePay.bg)

•    чрез системата Транскарт (за информация www.transcard.bg)

•    с директен дебит

•    чрез банкомат

•    чрез интернет-банкиране.

Коментари