Институции

Приключи гражданското наблюдение на съда в шест града в Южна България

Написано от Пещераинфо

Пещера. Приключи гражданското наблюдение на съда в шест града в Южна България: Пловдив, Пазарджик, Пещера, Карлово, Велинград и Асеновград. Изготвен е тримесечен аналитичен доклад от гражданското наблюдение, което продължи три месеца в осем съдилища на окръжно и районно ниво. Докладът ще бъдат представени на брифинги в съдебните палати с участието на магистрати, общественици и журналисти. В доклада от мониторинга са формулирани основните резултати от тримесечно наблюдение на дейността на съдилищата. Въз основа на резултатите са представени изводи и препоръки – към представителите на правораздавателната система, към медиите и широката общественост. Целта на доклада е да покаже как гражданите възприемат процесите в съдебната институция.

Коментари